فیروزآبادی - اینفوسلامت

بیمارستان فیروزآبادی (تهران - شهر ری)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۹۰۲۰۶۴_۵

visibility ۳۵۵

بازدید

تهران - شهر ری

خیابان فداییان اسلام- نرسیده به شهر ری

۰۲۱ - ۵۵۹۰۲۰۶۴_۵

گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
جراحی قلب
داخلی کبد و گوارش
نوار قلب
اطفال
قلب اطفال
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
کودکان و اطفال