قائم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (فارس - فیروزآباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۸۷۲-۷۰۹۱-۶
  • ۰۷۱ - ۳۰۱۱-۳۸۷۲

visibility ۴۴۰

بازدید

فارس - فیروزآباد

انتهای بلوار شهید چگینی

۰۷۱ - ۳۸۷۲-۷۰۹۱-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی