فیض  - اینفوسلامت

بیمارستان فیض (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۴۴۵۲۰۳۱

visibility ۳۶۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

میدان قدس - خیابان مدرس - بیمارستان فیض

۰۳۱ - ۳۴۴۵۲۰۳۱

بخش مردان
اورژانس
ccu
قلب و عروق
post ccu
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
داخلی