فاطمی و اورژانس مهدیه - اینفوسلامت

بیمارستان فاطمی و اورژانس مهدیه (قم - قم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۷۱۵۲۴۱-۷

visibility ۲۶۹

بازدید

قم - قم

خیابان شهید لواسانی (ساحلی ) - جنب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

۰۲۵ - ۳۷۷۱۵۲۴۱-۷

کودکان و اطفال
اورژانس
nicu
تالاسمی