فاطمه الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) (بوشهر - بوشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ -  ۲۵۲۶۵۹۱-۴

visibility ۳۱۴

بازدید

بوشهر - بوشهر

خیابان سیراف - مجتمع آموزشی درمانی فوق تخصصی فاطمه زهرا (س)

۰۷۷ -  ۲۵۲۶۵۹۱-۴

icu
جراحی عمومی
تالاسمی
سوانح
اعصاب و روان
داخلی