فرهیختگان - اینفوسلامت

بیمارستان فرهیختگان (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۴۴۸۶۹۴۱۹

visibility ۳۴۰

بازدید

تهران - تهران

حصارک - بلوار شهدای حصارک

۰۲۱ - ۴۴۸۶۹۴۱۹

بخش زنان
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )