فلسفی - اینفوسلامت

بیمارستان فلسفی (گلستان - گرگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۲۲۲۲۶۱۸

visibility ۳۰۴

بازدید

گلستان - گرگان

میدان ۱۵ خرداد - بیمارستان وزایشگاه فلسفی گرگان

۰۱۷ - ۳۲۲۲۲۶۱۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
جراحی سرطان
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی
ارتودنسی