فجر - اینفوسلامت

درمانگاه فجر (آذربایجان شرقی - تبریز )

درمانگاه
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۰۸۲۱۲

visibility ۹۴۱

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان آزادی - ما بین ارتش و طالقانی

۰۴۱ - ۳۵۴۰۸۲۱۲

قلب و عروق
نوار قلب
قلب و عروق