اعصاب و روان فجر  - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان فجر (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان

بازدید ۱۱۲۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان اعصاب و روان فجر

  • آذربایجان شرقی - تبریز

    جاده ائل گلی- جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا

    ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰
  • نقشه گوگل بیمارستان اعصاب و روان فجر

بخش های تخصصی بیمارستان اعصاب و روان فجر
اورژانس
الکتروشوک درمانی
الکتروآنسفالوگرافی
کاردرمانی
بخش ایزوله
اعصاب و روان
بستری
لیست پزشکان بیمارستان اعصاب و روان فجر
اعصاب و روان ( روانپزشک )
اعصاب و روان ( روانپزشک )
اعصاب و روان ( روانپزشک )