اعصاب و روان فجر  - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان فجر (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

visibility ۴۱۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

جاده ائل گلی- جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا

۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

اورژانس
الکتروشوک درمانی
الکتروآنسفالوگرافی
کاردرمانی
بخش ایزوله
اعصاب و روان
بستری
اعصاب و روان ( روانپزشک )
اعصاب و روان ( روانپزشک )
اعصاب و روان ( روانپزشک )