شهید فهمیده  - اینفوسلامت

بیمارستان شهید فهمیده (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۲۶۷۶۸

visibility ۲۵۸

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان منزه - بیمارستان شهید فهمیده

۰۸۳ - ۳۷۲۲۶۷۶۸

اورژانس
icu
ارتوپدی
جراحی عمومی
انکولوژی
جراحی مغز و اعصاب
داخلی