امیدوار - اینفوسلامت

بیمارستان امیدوار (فارس - اوز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ -  ۵۲۵۱۲۵۳۵ 
  • ۰۷۱ - ۵۲۵۱۲۵۳۵-۶

visibility ۳۴۸

بازدید

فارس - اوز

بلوار بعثت-  کدپستی : ۷۴۳۳۱۹۵۱۸۵ 

۰۷۱ -  ۵۲۵۱۲۵۳۵  - ۵۲۵۱۲۵۳۵-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
عفونت های تنفسی
زنان و زایمان
داخلی