امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (فارس - استهبان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۳۲۲۹۰۰۴-۷

visibility ۴۰۲

بازدید

فارس - استهبان

بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۷۱ - ۵۳۲۲۹۰۰۴-۷

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی