امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (فارس - استهبان )

بيمارستان

بازدید ۵۷۱

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام خمینی (ره)

  • فارس - استهبان

    بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)

    ۰۷۱ - ۵۳۲۲۹۰۰۴-۷

  • ۰۷۱ - ۵۳۲۲۹۰۰۴-۷
  • نقشه گوگل بیمارستان امام خمینی (ره)

بخش های تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره)
کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره)