اصفهان - اینفوسلامت

بیمارستان اصفهان (اصفهان - اصفهان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۳۳۰۰۱۵-۱۸

visibility ۳۵۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شیخ بهایی - چهار راه اردیبهشت

۰۳۱ - ۲۳۳۰۰۱۵-۱۸

بخش زنان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی