امام رضا (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام رضا (ع) (گیلان - شفت)

بيمارستان

visibility ۲۵۰

بازدید

گیلان - شفت

خیابان ولیعصر – بیمارستان امام رضا (ع)

۰۱۳ - ۳۴۷۸۶۹۸۱

کودکان و اطفال
ccu
زنان و زایمان
داخلی