امداد شهید دکتر معیری - اینفوسلامت

بیمارستان امداد شهید دکتر معیری (سمنان - سمنان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۲۲۳۲۶

visibility ۳۱۳

بازدید

سمنان - سمنان

بلوار قدس

۰۲۳ - ۲۲۳۲۶