امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (اصفهان - گلپایگان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۷۲۴۱۶۸۱

visibility ۳۵۶

بازدید

اصفهان - گلپایگان

بلوار معلم-روبروی پمپ بنزین

۰۳۱ - ۵۷۲۴۱۶۸۱

بخش نوزادان
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی