امام سجاد (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام سجاد (ع) (چهارمحال و بختیاری - کوهرنگ)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۳۲۲۳۳۱۶

visibility ۳۷۲

بازدید

چهارمحال و بختیاری - کوهرنگ

چلگرد - جاده دیمه- روبروی پمپ گاز- بیمارستان امام سجاد

۰۳۸ - ۳۳۲۲۳۳۱۶

اورژانس
زایشگاه
رادیولوژی