امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (گلستان - بندر ترکمن)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۴۲۴۰۹۱-۳۴۴۲۳۰۹۱

visibility ۲۸۷

بازدید

گلستان - بندر ترکمن

انتهای بلوار شهید آرخی

۰۱۷ - ۳۴۴۲۴۰۹۱-۳۴۴۲۳۰۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی