امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹

visibility ۲۷۱

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

انتهای خیابان گلگشت- بیمارستان امام خمینی تبریز

۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
بخش بستری ویژه
icu
ccu
بخش جراحی قفسه سینه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
داخلی