امام خمینی(ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی(ره) (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان

بازدید ۴۵۶۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام خمینی(ره)

  • آذربایجان شرقی - تبریز

    انتهای خیابان گلگشت- بیمارستان امام خمینی تبریز

    ۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹

  • ۰۴۱ - ۳۳۴۷۰۵۴-۹
بخش های تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره)
اورژانس
icu
بخش جراحی قفسه سینه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اعصاب
پیوند کلیه
جراحی عمومی
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی(ره)