امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (گیلان - صومعه‌سرا)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۰۱۳۴۴۳۲۳۰۴۱ 

visibility ۲۶۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

گیلان - صومعه‌سرا

صومعه سرا- بلوار خرمشهر - جنب پارک ابریشم

۰۱۳ - ۰۱۳۴۴۳۲۳۰۴۱