امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (خراسان شمالی - شیروان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۶۲۲۴۰۱۱-۳

visibility ۲۹۵

بازدید

خراسان شمالی - شیروان

خیابان امام رضا (ع) - بیمارستان امام خمینی (ه)

۰۵۸ - ۳۶۲۲۴۰۱۱-۳

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
داخلی