امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (اصفهان - سمیرم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۶۶۶۰۵۶

visibility ۳۷۸

بازدید

اصفهان - سمیرم

خیابان ابن سینا

۰۳۱ - ۵۳۶۶۶۰۵۶

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
تخت زایمان
زنان و زایمان