امام خمینی(ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی(ره) (آذربایجان غربی - سردشت)

بيمارستان

بازدید ۴۶۴

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام خمینی(ره)

  • آذربایجان غربی - سردشت

    ۵کیلومتری شهر - انتهای خیابان امام - جنب پلیس راه - بیمارستان امام خمینی

    ۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶ - ۴۴۳۲۰۹۸۶

  • ۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶
  • ۰۴۴ - ۴۴۳۲۰۹۸۶
  • نقشه گوگل بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش های تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره)
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی(ره)