امام خمینی(ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی(ره) (آذربایجان غربی - سردشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶
  • ۰۴۴ - ۴۴۳۲۰۹۸۶

visibility ۴۳۲

بازدید

آذربایجان غربی - سردشت

۵کیلومتری شهر - انتهای خیابان امام - جنب پلیس راه - بیمارستان امام خمینی

۰۴۴ - ۴۴۳۳۴۶۶۶ - ۴۴۳۲۰۹۸۶

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی