امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان شرقی - سراب)

بيمارستان

بازدید ۸۹۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آذربایجان شرقی - سراب

    خیابان شهید مطهری - بیمارستان امام خمینی (ره)

    ۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

  • ۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲
  • نقشه گوگل بیمارستان امام خمینی (ره)

بخش های تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره)
کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره)