امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان شرقی - سراب)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

visibility ۶۸۸

بازدید

آذربایجان شرقی - سراب

خیابان شهید مطهری - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی