امام خمینی (ره)  - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (کردستان - سقز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۶۲۲۴۴۴۳-۴
  • ۰۸۷ - ۳۶۲۲۳۱۶۰

visibility ۴۰۰

بازدید

کردستان - سقز

خیابان قدس - بیمارستان امام خمینی (ره) - سایر تلفن ها- ۸۷۳۶۲۲۳۱۶۰-۸۷۳۶۲۲۴۴۴۳

۰۸۷ - ۳۶۲۲۴۴۴۳-۴ - ۳۶۲۲۳۱۶۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی