امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان غربی - پیرانشهر)

بيمارستان

بازدید ۶۴۸

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آذربایجان غربی - پیرانشهر

    خیابان پزشک - بیمارستان امام خمینی(ره)- سایر تلفن ها ۴۴۲۲۹۷۲۳ - ۴۴۲۲۹۷۲۴

    ۰۴۴ - ۴۴۲۲۹۷۲۲

  • ۰۴۴ - ۴۴۲۲۹۷۲۲
بخش های تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره)
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره)