امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (اردبیل - پارس‌آباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۲۷۲۳۰۹۷

visibility ۴۰۹

بازدید

اردبیل - پارس‌آباد

بلوار کلانتری - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۴۵ - ۳۲۷۲۳۰۹۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
داخلی کبد و گوارش
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی