امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان غربی - نقده)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۵۶۶۱۸۲۰

visibility ۳۷۳

بازدید

آذربایجان غربی - نقده

خیابان دانشگاه - بیمارستان امام خمینی(ره) - سایر تلفن ها ۳۵۶۶۱۸۲۱ -۳۵۶۶۱۸۲۲ -۳۵۶۶۱۸۲۳ - ۳۵۶۶۱۸۲۴ -۳۵۶۶۱۸۲۵

۰۴۴ - ۳۵۶۶۱۸۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی