امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (آذربایجان شرقی - میانه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲

visibility ۳۵۲

بازدید

آذربایجان شرقی - میانه

خیابان امام خمینی- سایر تلفن ها ۵۲۲۳۴۷۲۳-۵۲۲۳۴۷۲۴

۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
پیوند چشم
زنان و زایمان
داخلی