امام خمینی (ره) (22بهمن) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (۲۲بهمن) (سیستان و بلوچستان - خاش)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۷۱۶۲۱۵

visibility ۲۸۸

بازدید

سیستان و بلوچستان - خاش

تقاطع خیابان خیام و امام خمینی

۰۵۴ - ۳۳۷۱۶۲۱۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
nicu
تخت زایمان
تالاسمی
عفونت های تنفسی
زنان و زایمان
داخلی