امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (بوشهر - کنگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۷۲۲۴۷۹۱

visibility ۳۳۰

بازدید

بوشهر - کنگان

خیابان رازی - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۷۷ - ۳۷۲۲۴۷۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی