امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (کرمان - جیرفت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۳۱۸۵۰۱

visibility ۳۳۲

بازدید

کرمان - جیرفت

بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا- سایر تلفن ها ۰۳۴۴۳۳۱۸۵۰۲-۰۳۴۴۳۳۱۸۵۰۳-۰۳۴۴۳۳۱۸۹۰۱

۰۳۴ - ۴۳۳۱۸۵۰۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
nicu
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
داخلی