امام خمینی (ره)  - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (اصفهان - جرقویه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۷۲۲۲۸۰۱

visibility ۴۵۸

بازدید

اصفهان - جرقویه

نیک آباد-جرقویه - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۳۱ - ۳۷۲۲۲۸۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
زنان و زایمان
داخلی