امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (تهران - فیروزکوه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۶۴۵۹۲۴۱-۳

visibility ۳۲۴

بازدید

تهران - فیروزکوه

کیلومتر ۳ جاده فیروزکوه- بیمارستان امام خمینی ( ره ) فیروزکوه

۰۲۱ - ۷۶۴۵۹۲۴۱-۳

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
پوست
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی قلب
چشم
جراحی مغز و اعصاب
رادیولوژی
داخلی
پاتولوژی
شنوایی سنجی