امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (خراسان رضوی - فریمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۴۶۲۱۰۰۱

visibility ۲۹۹

بازدید

خراسان رضوی - فریمان

خیابان امام خمینی(ره) - روبه روی فضای سبز

۰۵۱ - ۳۴۶۲۱۰۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان