امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (کردستان - دیواندره)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۸۷۲۲۶۴۵

visibility ۳۰۱

بازدید

کردستان - دیواندره

خیابان امام- خیابان  شهید باقری- روبروی فرمانداری- بیمارستان امام خمینی ( ره ) دیواندره

۰۸۷ - ۳۸۷۲۲۶۴۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی