امام خمینی(ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی(ره) (آذربایجان شرقی - عجب‌شیر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۷۶۲۴۲۰۱

visibility ۵۲۱

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی , کلینیک, درمانگاه

آذربایجان شرقی - عجب‌شیر

میدان بسیج -سایر تلفن ها ۰۴۱۳۷۶۲۴۲۰۲-۳۷۶۲۴۲۰۳- ۳۷۶۲۴۲۰۴

۰۴۱ - ۳۷۶۲۴۲۰۱

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی