امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۲۲۲۲۱۱۴
  • ۰۶۱ - ۳۲۲۲۲۹۲۲

visibility ۳۶۳

بازدید

خوزستان - اهواز

خیابان آزادگان - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اهواز - سایر تلفن ها: ۳۲۲۲۲۸۱۸

۰۶۱ - ۳۲۲۲۲۱۱۴ - ۳۲۲۲۲۹۲۲

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
icu
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
جراحی فک و صورت
چشم
csr
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )