امام خمینی (ره) صنعت نفت - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت (خوزستان - آبادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۲۲۶۸۱۱

visibility ۳۰۷

بازدید

خوزستان - آبادان

سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ ۶۷۱

۰۶۱ - ۵۳۲۲۶۸۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی