امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (لرستان - سپیددشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۳۱۳۳۲۱۲-۴

visibility ۲۶۷

بازدید

لرستان - سپیددشت

سپددشت

۰۶۶ - ۳۳۱۳۳۲۱۲-۴

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان