امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۲۸۸

بازدید

لرستان - کوهدشت

میدان كشاورز- بیمارستان امام (ره)

۰۶۶ - ۳۶۲۲ ۹۹۹۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اعصاب
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی