امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (لرستان - بروجرد)

بيمارستان

visibility ۳۱۰

بازدید

لرستان - بروجرد

خیابان سیدمصطفی - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۶۶ - -

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
جراحی قلب
دیالیز
تالاسمی
آنژیوگرافی
داخلی