امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (لرستان - سلسله)

بيمارستان

visibility ۲۸۴

بازدید

لرستان - سلسله

خیابان شهید رحیمی- جنب پارك صخره ای شهدای گمنام

۰۶۶ - ۳۲۵۲ ۹۳۱۷ - ۳۲۵۲۹۹۱۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
ccu
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی