امام جعفر صادق (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام جعفر صادق (ع) (البرز - هشتگرد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۴۴۲۱۰۹۲۱

visibility ۳۶۸

بازدید

البرز - هشتگرد

بلوار آیت الله خامنه ای-جنب پارک مادر 

۰۲۶ - ۴۴۲۱۰۹۲۱

زنان
بخش مردان
اورژانس
icu
ccu
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
بلوک زایمان
رادیولوژی