امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (کرمان - رفسنجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۴۲۶ ۸۳۰۰

visibility ۳۴۹

بازدید

کرمان - رفسنجان

خیابان پاسداران- روبروی پلیس+۱۰

۰۳۴ - ۳۴۲۶ ۸۳۰۰