امام حسین(ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین(ع) (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۲۷۸۷۰۰۱

visibility ۲۷۸

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان ابوریحان‌ بیرونی - بیمارستان امام حسین (ع)

۰۵۱ - ۳۲۷۸۷۰۰۱

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
ژنیکولوژی
سزارین
زنان و زایمان
داخلی