امام حسین (ع)  - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (کرمان - منوجان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۹۵۳۳۲۵۰۴

visibility ۳۱۷

بازدید

کرمان - منوجان

خیابان امام

۰۳۴ - ۹۵۳۳۲۵۰۴

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
تخت زایمان
داخلی