امام حسین (ع)  - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (سمنان - آرادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۴۵۴۴۴۳۸-۴۰

visibility ۳۰۳

بازدید

سمنان - آرادان

میدان معلم-خیابان پازوکی

۰۲۳ - ۳۴۵۴۴۴۳۸-۴۰

اورژانس
ccu
داخلی