امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (بوشهر - اهرم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۵۲۲۲۲۵۱

visibility ۳۲۴

بازدید

بوشهر - اهرم

خیابان آبگرم- بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

۰۷۷ - ۳۵۲۲۲۲۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تالاسمی
داخلی